Reth nesh

DigitalDentistry

Është kompani e re, e cila ka sjellë në Kosovë brendin Laserik DMLS (Direct Metal Laser Sintering) në fushën e protetikës stomatologjike.

Me një përkushtim dhe angazhim të stafit profesional dhe atij teknologjik, kemi arritur që të sjellim në vendin tonë sistemin më të avancuar laserik për prodhimin e punimeve protetike me bazë aliazhin Cobalt ChromeCoCr.

Ky aliazh është i patentuar dhe i licencuar në të gjitha vendet e botës me emrin “Eos CoCr SP2”. Me këtë sistem të avancuar të teknologjisë laserike dëshmojmë se jemi konkurrentë edhe në tregun evropian. 

Shërbimet

  • Urat fikse
  • Proteza të lëvizshme
  • Abutments
  • Individual abutments
  • Kurora teleskopike
  • Bars( shina protetikore)
  • Atachments
  • Rindërtime
  • Të gjitha llojet e punimeve protetike me bazë metali 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

Eos M270 është pajisja më e shpejtë, shumë precize dhe me kapacitet të lartë në këtë fushë. Ky sistem punon në bazë të ndërtimit shumë dimensional laserik, duke i bashkuar dhe ngjeshur grimcat e metalit pluhur në një dendësi shumë të lartë e cila mundëson një fortësi dhe saktësi maksimale.

VETITË