Vetitë e metalit Eos Cobalt Chrome (Co-Cr) SP2

Aliazhi CobaltChrome (Co-Cr) është i njohur për vetitë e tij fizike të cilat japin përparësi të mëdha në krahasim me aliazhet e tjera. Aliazhet Co-Cr janë të prirura që të jenë rezistente ndaj korrozionit, shfaqin një elasticitetit të lartë dhe janë faktorë i rëndësishëm për punime protetikore, duke reduktuar ndërlikimet në indet përreth, në minimizimin e acarimit dhe mundësinë e reaksionit alergjik, me që Co-Cr është biokompatibil (pranueshëm) me gjakun dhe indet përreth.

Në të gjitha vendet e botës ku ekziston një standard pune dhe protokolli protetikës dentare nuk guxon të përdoret një aliazh i cili ka për bazë Nikelin (Ni), ndërsa në tregun tonë ende është i pranishëm. Është vërtetuar se mbi 90% e rasteve të alergjive të mundshme janë të shkaktuara nga Nikeli (Ni) i cili në krahasim me Co-Cr ka biokompaktibilitet të ulët në organizmin e njeriut dhe jonet e lëshuara nga Nikeli  kanë toksicitet të lartë, që shfaqin acarimin e gingivave.

Vetitë fiziko-kimike të metalit Eos Cobalt Chrome (Co-Cr) SP2

Material composition Relative density Approx 100%
CO: 63.8 wt-% Density 8.5 g/cm3
Cr: 24.7 wt-% Proof strength (Rp 0.2%) 850 MPa
Mo: 5.1 wt-% Ultimate tensile strength 1350 MPa
W: 5.4 wt-% Percent elongation 3%
Si: 1.0 wt-% Young’s Modulus Approx. 200GPa
Fe: max. 0.50 wt-% Vickers hardness HV10 420 HV
Mn: max. 0.10 wt-% Coefficient of thermal expansion (25-500 C) 14.3 x 10E-6 m/m C
Coefficient of thermal expansion (20-600 C) 14.5 x 10E-6 m/m C
Melting interval 1410 - 1450 C

*Free of Ni, Be and Cd according to ISO 22674

Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

Eos M270 është pajisja më e shpejtë, shumë precize dhe me kapacitet të lartë në këtë fushë. Ky sistem punon në bazë të ndërtimit shumë dimensional laserik, duke i bashkuar dhe ngjeshur grimcat e metalit pluhur në një dendësi shumë të lartë e cila mundëson një fortësi dhe saktësi maksimale.

VETITË